Regresní terapie

 

    V průběhu individuálního poradenství může vyplynout doporučení navázat regresní terapií, konkrétně "hlubinnou abreaktivní psychoterapií", tedy metodou pro zpracování traumatu.

    Díky regresi si můžeme v hluboké relaxaci vybavit prožitky z minulosti tak živě, že je můžeme několikrát opakovaným procházením prožívat vědoměji a vědoměji, až si postupně vybavíme i hlubší souvislosti a okolnosti. Takto je možné se uvolnit ze sevření dávných strachů, šoků, bloků, některých traumat, uložených hluboko v podvědomí, o kterých na vědomé úrovni většinou nemáme ani tušení, ale přesto nás ovlivňují až do současnosti, kdykoliv jsme v podobné situaci, která nám tuto uloženou událost připomene. Můžeme v těchto situacích pociťovat nenadálé návaly strachu, bušení srdce, třasu, horka, nebo naopak studeného potu, zmatku, paniky, typické jsou různé fobie, to vše bez zjevných racionálních příčin.

    V regresní terapii lze příčiny těchto pocitů najít, zpracovat, a energii která byla tímto zážitkem blokována můžeme znovu rozproudit a plně jí užívat pro život.

    V této metodě vycházím z výcviku u Andreje Dragomireckého www.dragomirecky.cz v pojetí rozšířeném o spirituální dimenzi na základě vlastních prožitků a zkušeností získaných z terapií u Kalyani a Pavla Veselého www.cestoudomu.cz , sekce o regresní terapii .

Je to něco jako hypnóza?


    Ne, nejedná se o hypnózu, klient je během regresní terapie plně při vědomí, ve stavu hluboké fyzické relaxace. Je si vědom svých prožitků během terapie a po jejím ukončení si celý průběh pamatuje.

A proč je tím možné uvolnit jen "některá traumata" a ne všechna?


    Zní to divně, ale některá traumata mohou být i motorem, nebo motivací v některých úsecích naší cesty. Přinesli jsme si je ve své "výbavě" pro tento život podobně jako některé své schopnosti, vzhled svého těla, nebo některé nemoci. Bez nich bychom prostě neměli sílu, odhodlání, nebo motivaci, udělat některé důležité kroky. Jakmile jsou tyto kroky ve svůj pravý čas vykonány, pozbývají i tato traumata svůj smysl a jsou rovněž transformována.